Hệ thống sản xuất đá viên

Hệ thống làm đá viên công nghiệp có thể làm tối đa đến 4 tấn đá sạch 1 ngày đáp ứng nhu cầu của thị trường. Chất lượng đá được làm ra rất già lâu bị tan, thời gian làm đá nhanh chóng

SXDV

đ
đ
Số lượng
0 đã mua