Máy bọc màng co bánh đa

Máy co màng chuyên dùng để co màng sản phẩm: chè, cà phê, nước mắm, mắc áo, sách vở, lốc nước yến, chai nước tinh khiết Máy thường được sử dụng cho các loại sản phẩm chè, cà phê, thạch rau câu, giấy, mắc áo. băng dính, nươc mắm, tương ơt, nước tinh khiết, muối, máy co màng sách vở, lốc nước ngọt, nước yến, co màng chai nước suối, bình.Hay máy chuyên dùng để bọc màng bánh đa bảo quản bánh không bị ỉu hay bị mốc khi đến tay người tiêu dùng

MCM03

đ
8.400.000đ
Số lượng
0 đã mua