máy đóng gói trà túi lọc

Máy đóng gói dược phẩm bán tự động bao gồm 2 thành phần chính : Máy định lượng và máy đóng gói. Có thể đóng được tất cả các loại chè, loại hạt nhỏ trong thực phẩm, dược phẩm,……ở dạng túi lọc hoặc màng nilon

TL50

23.000.000 đ
22.000.000đ -4%
Số lượng
2 đã mua