mực indate 3cm,3,5cm

Duy băng mực chuyên dùng cho các loại máy indate DY8,HP241 và một số loại máy dược gắn trên máy đóng gói. chiều rộng 3cm,3,5cm dài 122m

mi

30.000 đ
2.000đ -93%
Số lượng
128 đã mua