Dây vải nhiệt 750mm

dây vải nhiệt chuyên dùng cho máy hàn liên tục FR900,DBF900,FR700 ,LD900 . kích thước 1,5cm x 75cm 1,5cm x77cm

VN

10.000 đ
đ -100%
Số lượng
10 đã mua