Dây vải nhiệt 750mm

Dây vải nhiệt chuyên dùng cho máy hàn liên tục LD900,FR900, DBF90.....

750

10.000 đ
đ -100%
Số lượng
100 đã mua